Dozor nad reklamou zdravotnických prostředků a diagnostickýh zdravotnických prostředků in vitro

Odbor zdravotnických prostředků zveřejnil podrobné informace k dozoru nad reklamou zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro v sekci Otázky a odpovědi.

Odbor zdravotnických prostředků

26. 5. 2021