Evropská komise navrhuje posunutí účinnosti Nařízení (EU) 2017/745 o jeden rok

Evropská komise 25. 3. 2020 oznámila přípravné práce na návrhu, kterým by byla odsunuta účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS o jeden rok s ohledem na situaci s COVID-19. Cílem Komise je předložit tento návrh počátkem dubna, tak aby mohl být schválen Evropským parlamentem a Radou EU do konce května.

Toto opatření by mělo přispět ke snížení tlaku, který je vyvíjen na kompetentní autority, oznámené subjekty, výrobce a ostatní hospodářské subjekty, jejichž aktuální prioritou je řešení urgentních záležitostí související v krizí kolem koronaviru.

Informace je k nalezení zde.

 

Odbor zdravotnických prostředků

26. 3. 2020