Evropská komise spouští nový web ke zdravotnickým prostředkům

Evropská komise informuje, že nedávno spustila upravenou verzi webových stránek zaměřených na oblast zdravotnických prostředků. Cílem je usnadnit přechod na nová nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích a (EU) 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro. Portál poskytuje informativní přehled nových regulačních požadavků, které vyplývají pro dotčené subjekty (výrobce, dovozce, distributory, zdravotnická zařízení, regulační autority třetích zemí a další).

Upravená webová stránka je zaměřena na popis rozdílů mez stávajícími směrnicemi a novými nařízeními a zároveň uvádí informace o lhůtách pro přechod ze směrnic na nařízení. Portál je nalezení zde

 

Odbor zdravotnických prostředků

18. 2. 2019