Jak ověřit legálně dodávané zdravotnické prostředky a osobní ochranné pomůcky

Evropská komise zveřejnila dokument, kde jsou shrnuty informace o způsobu, jakým lze ověřit, zda se jedná o zdravotnický prostředek či osobní ochrannou pomůcku dodávanou na trh dle platné legislativy. Tento dokument vznikl v souvislosti s pandemií COVID – 19, kdy se poptávka po těchto produktech navýšila a musí být zajištěno, že na trh jsou uváděny pouze bezpečné výrobky. Současná zkušenost prokázala, že je obzvlášť důležité kontrolovat, zda produkty nejsou opatřeny zavádějící či padělanou dokumentací a zda se nejedná o padělky.

Dokument je k nalezení zde.

Odbor zdravotnických prostředků

26. 5. 2020