Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Skupina 11 - nekategorizované ZP

Do této úhradové skupiny náleží tzv. nekategorizované zdravotnické prostředky, které není možné zařadit do žádné stávající úhradové skupiny a mohou být hrazeny jen v případě, že s tím vysloví souhlas Ministerstvo zdravotnictví.

Zařazení zdravotnického prostředku do skupiny 11 – nekategorizované ZP je možné s úhradou 50 % se souhlasem MZ, anebo s úhradou 100 % po předložení smlouvy o sdílení rizik se zdravotními pojišťovnami. Povinnou součástí smlouvy o sdílení rizik je analýza dopadu do rozpočtu, stanovení ročního nákladového stropu pro takový zdravotnický prostředek a rozdělení rizik mezi zdravotní pojišťovny a ohlašovatele pro případ jeho překročení.

 

Odkaz na společnou metodiku zdravotních pojišťoven - https://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky/spolecne-metodiky-vzp-cr-a-szp-cr-pro-nekategorizovane-zp.

 

Odkaz na webové stránky Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků, kde naleznete formulář Žádost o souhlas MZ s úhradou nekategorizovaného ZP a další potřebné informace  k procesu žádosti - https://ppo.mzcr.cz/workGroup/121.