Poplatky v rámci povolení klinické zkoušky

 

Dle § 94 odst. 2, zákona o zdravotnických prostředcích, je osoba zacházející se zdravotnickými prostředky povinna hradit náhrady výdajů za úkony Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen "Ústav").

 

Ohlášení činnosti zadavatele klinické zkoušky zdravotnického prostředku 2 500 Kč
Žádost o povolení klinické zkoušky zdravotnického prostředku    500 Kč

 

Výše náhrad výdajů za odborné úkony stanovené prováděcím právním předpisem Vyhláškou č. 61/2015 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony provedené Ústavem podle zákona o zdravotnických prostředcích.

 

Odborné  úkony spojené s vydáním povolení k provedeníklinické zkoušky

zdravotnického prostředku

15 000 Kč

Odborné úkony spojené s vydáním povolení ke změnám podmínek klinické zkoušky

zdravotnického prostředku

  1 500 Kč

 

 

Oddělení klinického hodnocení zdravotnických prostředků

1. 7. 2015