Metodika ohlašování úhrad zdravotnických prostředků u vybraných úhradových skupin – vydání aktualizované verze

Oddělení úhrad zdravotnických prostředků informuje o vydání aktualizované Metodiky ohlašování úhrad zdravotnických prostředků u vybraných úhradových skupin, která je rozšířena o výpočet výše úhrady pro pole UHR1 ve vztahu ke spoluúčasti pacienta u I. stupně inkontinence a výpočet výše úhrady pro pole UHR2 ve vztahu ke spoluúčasti pacienta u II. stupně inkontinence.

Metodika ohlašování úhrad zdravotnických prostředků u vybraných úhradových skupin

 

Oddělení úhrad zdravotnických prostředků

25. 10. 2019