Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/561, které mění použitelnost některých ustanovení MDR

Odbor zdravotnických prostředků informuje, že dne 23. dubna 2020 bylo přijato Radou EU a Evropským parlamentem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/561, kterým se mění nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, pokud jde o použitelnost některých jeho ustanovení. Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a posouvá účinnost nařízení (EU) 2017/745 o jeden rok.

Odbor zdravotnických prostředků

27. 4. 2020