Návrh Evropské komise na odložení účinnosti MDR

Evropská komise přijala 3. 4. 2020 návrh na odložení účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS o jeden rok z důvodu situace s COVID - 19. Komise usiluje o to, aby byl návrh přijat Evropským parlamentem a Radou EU do konce května.

Odbor zdravotnických prostředků

6. 4. 2020