Neaktuální údaje na detailu zdravotnického prostředku v RZPRO

V důsledku aktuálního nastavení Registru zdravotnických prostředků (RZPRO) mohlo dojít při potvrzení žádostí o změnu notifikace zdravotnického prostředku k přepisu údajů na detailu zdravotnického prostředku v případech, kdy na jeden zdravotnický prostředek bylo podáno více žádostí o změnu notifikace ZP. Údaje na detailu zdravotnického prostředku tak mohou být v rozporu s vyřízenými žádostmi.

Pokud k takové situaci došlo, doporučuje Odbor zdravotnických prostředků podat novou žádost o změnu notifikace zdravotnického prostředku, kterou doplníte / opravíte nesprávné údaje.

Státní ústav pro kontrolu léčiv jako správce RZPRO a Ústav zdravotnických informací a statistik ČR jako provozovatel RZPRO intenzivně pracují na přenastavení systému, aby k obdobným situacím nedocházelo. Tímto se omlouváme za způsobené komplikace.

 

Odbor zdravotnických prostředků

7. 8. 2019