Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Nové zákony v oblasti zdravotnických prostředků

Odbor zdravotnických prostředků informuje, že ve Sbírce zákonů byly publikovány zákony pokrývající agendu zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro, jejichž účinnost je stanovena na 26. 5. 2021, tedy souhlasně s datem účinnosti nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích.

 

  • Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů byl publikován jako zákon č. 89/2021 Sb.

 

  • Zákon, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů byl publikován jako zákon č. 90/2021 Sb.

 

Odbor zdravotnických prostředků

1. 3. 2021