Ohlašování úhrad ZP – informace k nasazení nové verze formuláře Ohlášení ZP

Z důvodu plánované údržby a aktualizace systémů proběhne odstávka systémů pro podávání Ohlášení ZP.

Ohlášení ZP nebude možné podat od čtvrtka 11. 6. 2020 17:00 do pátku 12. 6. 2020 17:00.

 

Nové položky a funkcionality ve formuláři Ohlášení ZP:

  • výběr sazby DPH
  • změna v zadávání ohlašované ceny (OC) a konečné ceny (MFC) = ohlašovatel nově zadává hodnotu MFC, která bude následně zveřejněna v Seznamu ZP, hodnota OC je dopočítána systémem. OC je nadále nutné doložit signovaným ceníkem v souladu s § 39r, odst. 8, písm. e) ZoVZP
  • užitná doba
  • počet kusů za užitnou dobu
  • výběr hodnot z rozevíracího seznamu omezen na parametry vybrané úhradové skupiny
  • nemožnost překročit úhradový limit ve vztahu k zadaným hodnotám

 

V případě nejasností, dotazů či problémů technického charakteru zasílejte na adresu itpodporahlaseni@sukl.cz.

Dotazy věcného charakteru zasílejte na adresu uhrzp@sukl.cz nebo využijte telefonního kontaktu +420 272 185 971

 

 

                                                                                                                                       Oddělení úhrad zdravotnických prostředků

                                                                                                                                                                   8. 6. 2020