Online konzultace k anglické verzi Evropské nomenklatury zdravotnických prostředků

Odbor zdravotnických prostředků informuje, že Evropská komise zveřejnila plnou verzi Evropské nomenklatury zdravotnických prostředků - EMDN, která bude bezúplatně využívána v souladu s článkem 26 nařízení EU 2017/745 o zdravotnických prostředích (MDR)  a článkem 24 nařízení EU 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (IVDR).

Oficiálně byla dokončena plná verze EMDN v italském jazyce. Anglická verze bude podrobena ještě jednomu kolu validace formou veřejné online konzultace, která je dostupná zde.

Termín pro podání návrhů na změnu ve zveřejněné anglické verze je 4. 6. 2021.

Odbor zdravotnických prostředků

6. 5. 2021