Pokyn MDCG pro výrobce zdravotnických prostředků riz. tř. I

Koordinační skupina pro zdravotnické prostředky (MDCG) schválila pokyn pro výrobce zdravotnických prostředků rizikové třídy I. Pokyn je dostupný na internetových stránkách Evropské komise.

 

Odbor zdravotnických prostředků

19. 12. 2019