Prodloužení platnosti registrované činnosti v RZPRO

S ohledem na množící se případy, kdy registrované osoby nepodají ohlášení prodloužení činnosti dle § 30 odst. 2 zákona o zdravotnických prostředcích ve lhůtě, tzn. do okamžiku uplynutí platnosti registrace, žádá Ústav registrované osoby, aby ověřily platnost registrovaných činností. V případě, že činnost není prodloužena v řádném termínu, je nutné se registrovat do RZPRO nově a podat ohlášení osoby a činností, které společnost vykonává, tedy podat ohlášení jako nová osoba. Pokud nebyla prodloužena jen některá z činností, je nutné se přihlásit do RZPRO standardním postupem a podat ohlášení činnosti v RZPRO v modulu osob kliknutím na ikonu „ohlášení činnosti“. Pro podání ohlášení osoby je možné využít Manuál č. 1 dostupný zde. Postup pro podání prodloužení činnosti/osoby je popsán v Manuálu č. 8 dostupný zde.

Odbor zdravotnických prostředků

7. 9. 2020