Promíjení správních poplatků při plnění ohlašovací povinnosti v RZPRO

Na základě změny zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, došlo od 26. 5. 2021 ke změně výše sazeb správních poplatků při plnění ohlašovací povinnosti stanovené zákonem č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.

Aktuálně se při ohlášení činnosti distributor obecných zdravotnických prostředků v kombinaci s činností distributor aktivních implantabilních zdravotnických prostředků generuje poplatek za obě činnosti. Obdobně funguje zpoplatnění činností osoba provádějící servis obecných zdravotnických prostředků a osoba provádějící servis aktivních implantabilních zdravotnických prostředků.

Do okamžiku úpravy funkcionality Registru zdravotnických prostředků (RZPRO) bude v případě ohlášení kombinace výše uvedených činností poplatek za jednu činnost promíjen, vrácením uhrazené částky zpět na účet ohlašovatele.

Odbor zdravotnických prostředků

31. 5. 2021