Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Prostředky, na které byl v jiném členském státě aplikován postup dle čl. 97 nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích (MDR)

Pokud dodáváte na český trh zdravotnický prostředek, na který byl příslušným orgánem jiného členského státu aplikován postup dle čl. 97 MDR z důvodu ukončení platnosti EC certifikátu vydaného  dle směrnice 93/42/EEC nebo 90/385/EEC a dosud neexistujícímu EC certifikátu dle MDR, je nutné si od výrobce dotčeného zdravotnického prostředku vyžádat rozhodnutí příslušného orgánu o tomto postupu. Toto rozhodnutí dočasně nahrazuje chybějící EC certifikát a prohlášení o shodě, kterými výrobce standardně prokazuje shodu zdravotnického prostředku s příslušnými legislativními požadavky. 

Sekce regulace zdravotnických prostředků

2. 2. 2023