Publikace dat z RZPRO formou otevřených dat

Odbor zdravotnických prostředků informuje, že na stránkách RZPRO jsou zpřístupněna data z RZPRO jako otevřená data. Datové sady obsahují údaje o registrovaných osobách a jejich činnostech, informace o notifikovaných zdravotnických prostředcích v návaznosti na jednotlivé registrované činnosti a seznam výrobců zdravotnických prostředků, u jejichž produktů jsou jednotlivé osoby s činností osoba provádějící servis oprávněny provádět servis. Zároveň jsou touto formou zveřejněny notifikované zdravotnické prostředky, osoby, které je uvádějí / dodávají na trh a varianty jednotlivých prostředků.

Údaje jsou dostupné ve formátu CSV. Ke každé datové sadě je dostupné schéma ve formátu JSON_LD a popis datového rozhraní ve formátu MS Excel.

Odbor zdravotnických prostředků

12. 10. 2021