Seminář OZP na téma Evropské Nařízení 2017/745 (MDR) z pohledu distributora, dovozce a zplnomocněného zástupce

Odbor zdravotnických prostředků připravuje 2 semináře na téma Evropské Nařízení 2017/745 (MDR) z pohledu distributora, dovozce a zplnomocněného zástupce. Semináře se budou konat v termínech 17. 8. 2020 a 17. 9. 2020.

Bližší informace k jednotlivým seminářům najdete na níže uvedených odkazech.

Seminář 17. 8. 2020

Seminář 17. 9. 2020

Odbor zdravotnických prostředků

6. 8. 2020