Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Seminář ZP č. 1/21: Povinnosti výrobců ZP podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2017/745

Povinnosti výrobců ZP podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2017/745 

vzhledem k epidemiologické situaci bude seminář prezentován online

Datum konání: online  - středa 1. 12. 2021

Časový rozsah: 9:00 – 12:00 h

Přednášející:     Ing. Milan Šantrůček, Odbor zdravotnických prostředků

Program:  

9:00 – 10:20       Cesta k Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2017/745 (MDR)
Platnost a přechodná období
Nové požadavky vyplývající z MDR
Povinnosti výrobců – článek 10 MDR – změny oproti z. 268/2014 Sb., resp. NV 54/2015 Sb.

10:20 – 10:40    přestávka

10:40 – 11:40    Systém řízení kvality (QMS)
Dozor nad trhem
Kroky k implementaci MDR

11:40 – 12:00    dotazy

Jak se přihlásit:
na stránce https://www.sukl.cz/modules/payment2/ vyberte Náhrady výdajů za zdravotnické prostředky –> Zdravotnické prostředky
ZP-005 - Počet hodin: 2
Specifikace obsahu žádosti pro usnadnění identifikace platby: zadejte číslo a název semináře
Žadatel = Vaše organizace
Kontaktní/zmocněná osoba pro jednání se SÚKL jménem žadatele: Účastník semináře
Odešlete formulář
Po kliknutí na "Odeslat formulář" se Vámi vyplněné údaje zanesou do databáze a vytvoří se nová stránka - "Potvrzení o zaplacení úhrady nákladů za odborné úkony prováděné na žádost". Na této stránce jsou uvedeny potřebné údaje týkající se Vaší žádosti a dále je zde vygenerován Variabilní symbol, pod kterým se má Vaše platba provést.

Vygenerovanou žádost zašlete na e-mailovou adresu seminarezp@sukl.cz, slouží jako přihláška na seminář.

Platbu poukazujte na účet 10030-623101/0710.

Po spárování platby Vám bude emailem zasláno elektronicky podepsané „Potvrzení o přijaté platbě“.

Termín pro zaslání přihlášek: Prosíme zájemce o seminář o zaslání žádostí na e-mail seminarezp@sukl.cz nejpozději do 29. 11. 2021. Po tomto datu se již nebude možné na seminář přihlásit. Z kapacitních důvodů je účast omezena na 100 připojení.

Garant: Ing. Martin Tulis, tel. č.: 272 185 975, e-mail: martin.tulis@sukl.cz

Kontaktní osoba – přihlášky a platby:
Martina Petírová, tel. č.: 272 185 293, seminarezp@sukl.cz
Mgr. Tereza Holíková, tel. č.: 272 185 290, seminarezp@sukl.cz

Kontaktní osoba – odborné dotazy k semináři:
Barbora Ruprechtová, tel. č.: 272 185 767, barbora.ruprechtova@sukl.cz