Spuštění UDI helpdesku

Odbor zdravotnických prostředků informuje, že 17. 5. 2021 Evropská komise spustila UDI helpdesk. Hlavním cílem helpdesku je pomoci hospodářským subjektům v implementaci povinností a požadavků systému jedinečné identifikace UDI.

Helpdesk je dostupný zde.

Helpdesk UDI poskytuje podporu při přidělování UDI, označování a registraci prostředků do EUDAMED. Zároveň poskytuje podporu při používání evropské nomenklatury zdravotnických prostředků (EMDN), kterou Evropská komise zpřístupní výrobcům a jiným fyzickým nebo právnickým osobám.

Odbor zdravotnických prostředků

18. 5. 2021