Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Stažení z trhu výrobku Bylinné vaginální tampony Green World

Pravomocným rozhodnutím SÚKL vydaným v souladu s § 39 zákona č. 268/2014 Sb., zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů bylo rozhodnuto o stažení výrobku: Bylinné vaginální tampony Green World výrobce: World (Tianjin) Nutrition&Health Food Co., Ltd., se sídlem No. 123, West 11th Road, Free Trade Zone (Airport Ecconomic Area), Tianjin, China, z trhu a oběhu na území České republiky.

Důvodem stažení výše uvedeného výrobku z trhu a oběhu je skutečnost, že předmětný výrobek jakožto zdravotnický prostředek není opatřen označením CE vyjadřujícím shodu s požadavky stanovenými na zdravotnické prostředky směrnicí Rady č. 93/42/EHS, o zdravotnických prostředcích, implementovanou do českého právního řádu nařízením vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

Odbor zdravotnických prostředků

22. 10. 2019