Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Systém jedinečné identifikace prostředku

Odbor zdravotnických prostředků informuje, že Evropská komise zveřejnila dokument otázek a odpovědí k systému jedinečné identifikace zdravotnického prostředku (systém UDI) dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. 4. 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. 4. 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU.

Dokument je k nalezení zde

5. 9. 2019

Odbor zdravotnických prostředků