TNI CWA 17553 Obličejové roušky pro veřejnost – Minimální požadavky, zkušební metody a používání

Odbor zdravotnických prostředků informuje, že Česká agentura pro standardizaci zveřejnila českou verzi TNI CWA 17553 Obličejové roušky pro veřejnost – Minimální požadavky, zkušební metody a používání. Bližší informace včetně odkazu na dokument jsou k nalezení na stránkách České agentury pro standardizaci.

Odbor zdravotnických prostředků

7. 10. 2020