Vydávání Certifikátu volného prodeje v listinné podobě

Odbor zdravotnických prostředků informuje, že v současnosti již vyřizuje žádosti o vydání Certifikátu volného prodeje dle § 37 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů v listinné podobě bez zbytečného odkladu. Prohlášení uveřejněné dne 23. 3. 2020 tímto pozbývá platnosti.

Odbor zdravotnických prostředků

7. 5. 2020