Výzva EK k účasti v pracovní podskupině EUDAMED

Evropská komise vyzývá zástupce odborných asociací pro zdravotnické prostředky, aby se zapojili jako pozorovatelé do nové pracovní podskupiny pro EUDAMED zřízené pod Koordinační skupinou pro zdravotnické prostředky (MDCG). Tato pracovní skupina bude působit jako poradní orgán pro MDCG a bude se podílet na vytváření procesů pro spuštění, řízení a údržbu Evropské databáze pro zdravotnické prostředky (EUDAMED), jejichž součástí bude  implementace relevantních ustanovnení MDR a IVDR. Pracovní skupina se bude podílet na přípravě funkčních a technických specifikací procesů EUDAMED.

Lhůta pro podání žádostí pro účast ve výše uvedené pracovní skupině je 15. 6. 2020.

Bližší informace jsou uvedeny  zde.

 

Odbor zdravotnických prostředků

15. 5. 2020