Výzva k doplnění žádosti / ohlášení - jak postupovat

V případě, že jste podali žádost / ohlášení, které vykazovalo vady a nedostatky, byla Vám odeslána výzva k doplnění tohoto podání. Tuto výzvu obdržíte buď do datové schránky, nebo poštou (v případě, že nemáte zřízenou datovou schránku). Aby nedošlo k zastavení řízení, kterého se výzva k doplnění týká, musíte splnit dvě podmínky.

1. doplnit požadované informace ve stanovené lhůtě ve výzvě k doplnění

2. doplnit skrze RZPRO - žádost/ohlášení je podána (o) potvrzením tlačítka "PODAT" *

 

Veškerá řízení týkající se registrace a notifikace probíhají prostřednictvím RZPRO. Toto je zakotveno v zákoně č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích. Podáním mimo RZPRO Ústav nepřihlíží.

O skutečnosti, že jste doplnili požadované, nás neinformujte ani nezasílejte duplicitně jinou cestou. V případě, že doplníte na výzvu k doplnění, se nám tato informace zobrazí v RZPRO. Duplicitní podání přes datovou schránku nebo poštou není žádoucí.

Více jak doplnit prostřednictvím RZPRO naleznete u otázky „Jaké jsou stavy žádostí podaných přes RZPRO?“ – Výzva k doplnění.

Postup pro doplnění na výzvu v modulu osoby je detailně popsán v Manuálu č. 3 – Doplnění ohlášení na výzvu k doplnění v modulu osob RZPRO, který naleznete zde.

Postup pro doplnění na výzvu v modulu zdravotnických prostředků je popsán v Manuálech č. 5 a č. 6, které naleznete zde.