Výzva k vyjádření zájmu pro odborné skupiny v oblasti zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro

V rámci nových nařízení EU o zdravotnických prostředcích (nařízení (EU) 2017/745) a o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (nařízení (EU) 2017/746), která vstoupila v platnost v roce 2017, Komise vyzývá k vyjádření zájmu s cílem vypracovat seznam způsobilých a vhodných kandidátů do "odborných skupin" z hlediska jejich odborných znalostí v příslušných klinických či jiných oblastech vědy a techniky. Podrobné informace k výzvě jsou zveřejněny na internetových stránkách Evropské Komise.

Odborné skupiny byly ustanoveny Komisí po konzultaci s Koordinační skupinou pro zdravotnické prostředky v příslušných lékařských oborech a dalších oblastech, v nichž je podle zjištění Komise po konzultaci s Koordinační skupinou pro zdravotnické prostředky potřeba poskytovat konzistentní vědecké, technické a/nebo klinické poradenství (viz prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1396).

Znění výzvy naleznete zde. Kandidáti, kteří chtějí být jmenováni poradci v odborných skupinách v prvním kole jmenování, musí předložit náležitě vyplněnou žádost do 24. listopadu 2019.

Odbor zdravotnických prostředků

22. 10. 2019