Žádost o certifikát o volném prodeji z činnosti zplnomocněného zástupce

V souladu s článkem 60 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS může o certifikát o volném prodeji žádat výrobce i zplnomocněný zástupce.

Žádost se podává elektronicky prostřednictvím Registru zdravotnických prostředků (RZPRO). Manuál je dostupný zde.

Odbor zdravotnických prostředků

9. 6. 2021