Žádost o certifikát volného prodeje

Odbor zdravotnických prostředků informuje, že v případě vydání Certifikátu volného prodeje dle § 37 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který se vydává výrobci notifikovaného zdravotnického prostředku usazeného na území České republiky na jeho žádost za účelem vývozu zdravotnického prostředku mimo členské státy, je možné nyní uvést místo výroby předmětného zdravotnického prostředku.

Tato informace bude v Certifikátu volného prodeje uvedena pouze na žádost výrobce, který o vydání Certifikátu volného prodeje žádá. Žádost musí být náležitě odůvodněna, obsahovat adresu výrobního závodu a obchodní názvy výrobků, ke kterým má být tato informace uvedena. Žádost musí být zaslána oficiální cestou (datová schránka, email) mimo Registr zdravotnických prostředků (RZPRO) s odkazem na podanou žádost o Certifikát volného prodeje v RZPRO.

 

Odbor zdravotnických prostředků

19. 3. 2020