Žádost o přechod výrobců certifikovaných BSI pod BSI Group The Netherlands B.V.

V souvislosti s blížícím se termínem vystoupení Velké Británie z Evropské Unie tzv. Brexitem zveřejnila notifikovaná osoba BSI (0086) usazená na území Velké Británie informace k jí certifikovaným výrobcům ohledně možnosti přechodu pod BSI Group The Netherlands B.V. (2797). S účinností Brexitu dne 30. 3 .2019 se Velká Británie stane třetí zemí a EC certifikáty, které BSI (0086) vydala na zdravotnické prostředky, v EU pozbydou platnosti a produkty tak nebude možné dále uvádět na trh. V souvislosti s tím nabádá BSI (0086) jí certifikované výrobce, aby včas podali žádosti o přechod pod BSI Group The Netherlands B.V. (2797), pokud se rozhodnou pro toto řešení. Po 29.3.2019 již nebude možné o přechod zažádat.

Detailní informace naleznete zde

Odbor zdravotnických prostředků

1. 2. 2019