Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Změna nařízení EP a Rady 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Dne 28. 1. 2022 vstoupilo v platnost nařízení EP a Rady (EU) 2022/112, kterým se mění nařízení (EU) 2017/746, pokud jde o přechodná ustanovení pro některé diagnostické zdravotnické prostředky in vitro a odklad použitelnosti podmínek v případě prostředků vyráběných a používaných v rámci zdravotnických zařízení.


Změna se týká:
·        Článku 110 Přechodná ustanovení
·        Článku 112 Zrušení
·        Článku 113 Vstup v platnost a použitelnost
 

Znění nařízení naleznete zde. 

Odbor zdravotnických prostředků

3. 3. 2022