Dočasné opatření pro vydávání Certifikátu volného prodeje

Z důvodu omezení vzniklých vyhlášením nouzového stavu a ve snaze omezit šíření nákazy způsobené COVID-19 vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv toto prohlášení:

Odbor zdravotnických prostředků informuje, že v případě vydání Certifikátu volného prodeje (dále jen „FSC“) dle § 37 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů nebude dočasně vydávat Certifikát volného prodeje v listinné podobě, ale pouze v elektronické podobě. Konverzi dokumentu lze provést z elektronické do listinné podoby např. na pobočce Czech POINT.

Již podané žádosti o vydání FSC v listinné podobě budou zpracovány ihned, jakmile to situace dovolí.

 

Odbor zdravotnických prostředků

23. 3. 2020