Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Důležité termíny

faq

Kdy nabývá novela účinnosti?

1. 1. 2019.

Jaký je harmonogram postupného náběhu všech změn?

1. 1. 2019 – vydání konsolidovaného seznamu hrazených zdravotnických prostředků a změna úhrad individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků;
15. 4. 2019 – spuštění informačního systému pro získání přihlašovacích údajů ohlašovatelů;
15. 5. 2019 – spuštění testovacího prostředí na podávání ohlášení;
1. 6. až 30. 6. 2019 – termín pro pře-ohlášení dosud hrazených zdravotnických prostředků;
1. 8. 2019 – konec platnosti úhrady u zdravotnických prostředků, které nebyly pře-ohlášeny;
1. 10. 2019 – začátek vstupu nových zdravotnických prostředků do úhrad;
1. 11. 2019 – konečný termín pro Ústav na zahájení správních řízení v případech excesů při pře-ohlášení;
1. 12. 2019 – dosud hrazené zdravotnické prostředky budou překlopeny do nových výší a podmínek úhrady.

Jaká nastala od 1. 1. 2019 změna pro pacienty?

Ve vztahu k sériově vyráběným zdravotnickým prostředkům nenastala prakticky žádná změna (sjednocení dosavadních úhrad VZP a SZP je vedeno myšlenkou „ve sporných případech vždy v souladu s platnou legislativou a ve prospěch pojištěnců“). Reálná změna výší a podmínek úhrady tak nastala pouze u individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků. Sem patří např. protézy, individuální ortézy a individuální kompresivní punčochy a pažní návleky. A také opravy a úpravy těchto individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků.

Jaká nastala od 1. 1. 2019 změna pro předepisující lékaře?

Datové rozhraní se prozatím nemění. Lékaři pracují v souladu s platnými smlouvami nadále s číselníky VZP a SZP (jejich obsah se však pro zdravotnické prostředky na poukaz nebude lišit). Ve vztahu k sériově vyráběným zdravotnickým prostředkům nenastala prakticky žádná změna (pouze došlo k úplnému sjednocení dosavadních úhrad VZP a SZP). Reálná změna výší a podmínek úhrady tak nastala pouze u individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků. Sem patří např. protézy, individuální ortézy a individuální kompresivní punčochy a pažní návleky. A také opravy a úpravy těchto individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků.

Odkdy platí nové úhrady?

U dosud hrazených zdravotnických prostředků od 1. 12. 2019, u zdravotnických prostředků nově zařazených do úhrad nejdříve od 1. 10. 2019. Pouze u individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků (na zakázku) platí nové úhrady již od 1. 1. 2019.

K jakým změnám došlo na přelomu roku 2018 a 2019 a co když byl individuální zdravotnický prostředek předepsán v roce 2018 a vydán až roce 2019?

Významná změna nastala u individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků, neboť zde došlo ke změnám výše a podmínek úhrady a současně k vynuceným změnám kódů zdravotních pojišťoven. Cílem je minimalizovat negativní dopady na pacienta a předepisujícího lékaře.

Pokud tedy byl takový zdravotnický prostředek předepsán (v případě potřeby i schválen revizním lékařem) a pacientem uplatněn (předložen) u výdejce ještě v roce 2018, pak bude i nadále platit původní kód zdravotní pojišťovny včetně původní výše a podmínek úhrady, a to i v případech, kdy s ohledem na časově náročnou výrobu dojde k dokončení výdeje předáním zdravotnického prostředku až v roce 2019. Pokud však bude poukaz uplatněn pacientem až v roce 2019, pak bude muset výdejce nahradit původní (starý) kód zdravotní pojišťovny novým kódem a pro výdej bude platit již nová výše a podmínky úhrady (v případně nutnosti schválení revizním lékařem, i toto musí již odpovídat novelizované příloze č. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění).

Celkově je velmi důležitá vstřícná a efektivní spolupráce mezi výdejci a zdravotními pojišťovnami. Cílem je, aby pacient dostal šanci na získání zdravotnického prostředku za původních podmínek (logicky toho využije spíše v případě, kdy jsou pro něj příznivější) a aby nemusel opakovaně navštěvovat lékaře pouze z důvodu nové preskripce.

Od 1. 1. 2019 zároveň došlo ke sjednocení výše a podmínek úhrady u několika sériově vyráběných zdravotnických prostředků, které byly dosud hrazeny odlišně v případě VZP a SZP. Novela zákona umožnila dohodu pojišťoven a nařídila sjednocení. Zdravotní pojišťovny se dohodly a opět maximálně upřednostnily pojištěnce. Kódy zdravotních pojišťoven se v případě sériově vyráběných zdravotnických prostředků prozatím nemění a budou zachovány až do listopadu 2019.

Budou se ohlášení zdravotnických prostředků podávat prostřednictvím Registru zdravotnických prostředků?

Ne. Prostřednictvím agendového informačního systému Ústavu.

Bude třeba se pro účely ohlašování zdravotnických prostředků logovat pomocí nějakých přihlašovacích údajů?

Ano. Systém pro získání přihlašovacích údajů do agendového informačního systému byl spuštěn od 15. 4. 2019. V tomto systému budou moci uživatelé spravovat veškerá svoje ohlášení a budou disponovat jejich historií.

Bude nějaké testovací prostředí?

Ano. Bude spuštěno od 15. 5. 2019 a bude fungovat i po spuštění ostrého (produkčního) prostředí.

Kdy se budou pře-ohlašovat dosud hrazené zdravotnické prostředky?

Od 1. 6. do 30. 6. 2019.

Kdy bude možné zařadit do úhrad nové zdravotnické prostředky?

Ohlášení bude možné podávat od 1. 6. 2019. Zdravotnické prostředky ohlášené hned v červnu 2019 budou moci být hrazené od 1. 10. 2019.

Kdy přestanou být hrazeny zdravotnické prostředky, u kterých ohlašovatel nepodá pře-ohlášení?

Od 1. 8. 2019.

Co se mění u tzv. smluvních výdejců?

Zákon nově přesněji vymezuje konkrétní kategorie zdravotnických prostředků, které smí vydávat smluvní výdejci. Dochází tak k eliminaci šedé zóny, kdy smluvní výdejci vydávali úplný sortiment včetně zdravotnických prostředků pro inkontinentní, stomické či diabetické pacienty. K 1. 7. 2019 musí všechny zdravotní pojišťovny zveřejnit veškeré své smluvní výdejce. Do konce roku 2019 pak musí upravit příslušné smlouvy tak, aby od 1. 1. 2020 byly u smluvních výdejců vydávány pouze ty kategorie zdravotnických prostředků, u kterých to zákon nově umožňuje.