Pokyny formuláře

 

pokyn

název

angl. verze

platnost od

nahrazuje

doplňuje

ZP-22 verze 0 Metodika kontrol distributorů a dovozců zdravotnických prostředků  Ne 11.3.2019 - -
ZP-23 verze 0 Plnění povinností při používání zdravotnických prostředků u poskytovatelů zdravotních služeb dle zákona o zdravotnických prostředcích  Ne 11.3.2019 - -