Legislativa

Základním kamenem současné české legislativy v oblasti zdravotnických prostředků je zákon č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisu, dále zákon č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů a jejich prováděcí právní předpisy a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS. Pokud Vás zajímají připravované změny na úrovni Evropské unie, doporučujeme přejít na webové stránky Evropské komise. Podrobnosti k nové legislativě naleznete v části Právní předpisy ČR.