Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Překlad Q&A k nařízení (EU) 2023/607

Sekce regulace zdravotnických prostředků informuje o zveřejnění překladu dokumentu Otázek a odpovědí týkajících se praktických aspektů provádění nařízení (EU) 2023/607, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 a (EU) 2017/746, pokud jde o přechodná ustanovení pro některé typy zdravotnických prostředků a diagnostických prostředků in vitro. 

Upozornění: Tento dokument nebyl formálně schválen Evropskou komisí a není jím dotčen žádný výklad příslušných ustanovení Soudním dvorem Evropské unie nebo vnitrostátními soudy. Informace v tomto dokumentu otázek a odpovědí jsou obecné povahy a nejsou určeny k řešení specifických okolností jakéhokoli konkrétního případu; dokument nemá v úmyslu poskytovat odborné nebo právní rady. Informace nemusí být nutně vyčerpávající ani úplné. V případě potřeby bude tento dokument aktualizován, aby mohl zodpovědět další otázky, které mohou vyvstat.

19. 4. 2023

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 a (EU) 2017/746, pokud jde o přechodná ustanovení pro některé typy zdravotnických

prostředků a diagnostických prostředků in vitro. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 a (EU) 2017/746, pokud jde o přechodná ustanovení pro některé typy zdravotnických prostředků a diagnostických prostředků in vitro