Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Hraniční výrobky

V České republice je obchodováno množství výrobků, jejichž účelem je pozitivně ovlivňovat lidský organismus a napomáhat jeho správnému fungování (například léčivé přípravky či zdravotnické prostředky). S ohledem na skutečnost, že jednotlivé druhy výrobků se od sebe odlišují, primárně v intenzitě v jaké působí na lidské tělo a s tím spojenými riziky při jejich užívání či používání, je třeba mezi nimi důsledně rozlišovat.
Základním východiskem jakýchkoliv postupů v dané oblasti musí být ochrana veřejného zdraví.

V případě, že předpokládáte, že se ve Vašem případě jedná o:
A) zdravotnický prostředek - pokračujte zde: Žádost o vypracování odborného stanoviska či posudku nebo o vydání rozhodnutí

 B) léčivý přípravek - pokračujte zde: Pokyny a formuláře