Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Seminář - Zdravotnické prostředky v každodenní praxi zdravotnického zařízení

Cílem semináře je uvést účastníka do problematiky zdravotnických prostředků z pohledu zástupce poskytovatele zdravotních služeb. Úvodem semináře budou objasněny základní pojmy z oblasti zdravotnických prostředků, aby se všichni účastníci v navazujících částech dobře orientovali a chápali vzájemné souvislosti. Následně budou probrány a vysvětleny základní zákonné povinnosti, které musí každý poskytovatel v provozu svého zdravotnického zařízení bezvýhradně zabezpečit. Jedná se o povinnosti, které poskytovatel zabezpečuje ve vztahu k přístrojové technice i ve vztahu ke spotřebnímu materiálu, je-li zdravotnickým prostředkem. Budou prezentovány základní povinnosti plynoucí ze závazných pravidel správné skladovací a přepravní praxe. Celý výklad bude doplněn konkrétními příklady z praxe, aby účastníci byli schopni aplikovat teoretické poznatky do své každodenní praxe ve vlastních zdravotnických zařízeních.

Jedná se opakování semináře z 24. 1. 2024

 

Datum konání: 04. 06. 2024 od 09:00 hod do cca 15:00 hod

Okruhy semináře: podrobný program semináře společně s prezentacemi bude k dispozici minimálně den před konáním semináře v této pozvánce.

Prezentace k semináři najdete zde


Místo konání:

Státní ústav pro kontrolu léčiv – velký sál, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 (budova č. 24), on-line připojení nebude možné

 

Přihlášení:
Přihlásit se na seminář můžete pomocí rezervačního systému na tomto odkaze: Termíny | Státní ústav pro kontrolu léčiv (reenio.cz)  


Uzávěrka přihlášek: 02. 06. 2024 nebo při naplnění kapacity sálu.

 

Maximální počet přítomných účastníků: 120

Seminář není zpoplatněn.

 

Potvrzení o účasti na semináři bude rozesláno elektronicky po ukončení semináře.

Ze semináře je možné odhlášení nejpozději 5 pracovních dnů před konáním semináře. Přihlášení je možné učinit nejpozději 2 dny před konáním semináře. V případě neomluvené absence na semináři si SÚKL vyhrazuje právo odmítnout přihlášení účastníka v následujících 6 měsících (z důvodu zajištění kapacity pro všechny zájemce o danou problematiku) - děkujeme za pochopení!

 

Dotazy:
Dotazy zasílejte na emailovou adresu: seminarezp@sukl.cz do 02. 06. 2024

Cílová skupina:

Zástupci poskytovatelů zdravotních služeb – pracovníci zajišťující zdravotnickou techniku, nákup, provoz a skladování (biomedicínský inženýr, vrchní sestra, pracovník managementu kvality apod.)


Garant: Ing. Martin Tulis


Organizační dotazy:

Mgr. Petra Remešová / MUDr. Doubravka Košťálová, e-mail: seminarezp@sukl.cz

 

 

V rámci konání semináře bude možné zakoupit občerstvení (platba výlučně kartou na místě).

 

Upozorňujeme účastníky semináře, že z kapacitních důvodů není možné parkovat v areálu SZÚ/SÚKL. Děkujeme za pochopení.