Contacts

Sekce zdravotnických prostředků

Ředitelka
Mgr. Věra Janderová Kopečná
e-mail: vera.janderovakopecna@sukl.cz (vera.kopecna@sukl.cz)
tel: +420 272 185 927

Sekretariát
Martina Petírová
e-mail: martina.petirova@sukl.cz (martina.turkova@sukl.cz)
            zp@sukl.cz
tel: +420 272 185 293

 

Oddělení klinického hodnocení zdravotnických prostředků

Vedoucí
MVDr. Irena Víchová
e-mail: irena.vichova@sukl.cz
tel.: +420 272 185 705

Sekretariát
Martina Petírová
e-mail: martina.petirova@sukl.cz (martina.turkova@sukl.cz)
tel: +420 272 185 293

 

Dotazy ke klinickému hodnocení zahrnující klinickou zkoušku zodpoví

 

MVDr. Irena Víchová
e-mail: irena.vichova@sukl.cz
tel.: +420 272 185 705

 

Odbor registrace a notifikace

Ředitel
 MUDr. Darek Foit, MBA
e-mail: darek.foit@sukl.cz
tel.: +420 272 185 914

Sekretariát
Martina Petírová
e-mail: martina.petirova@sukl.cz (martina.turkova@sukl.cz)
tel: +420 272 185 293

 

Oddělení registrace a notifikace

Vedoucí
 MUDr. Darek Foit, MBA
e-mail:darek.foit@sukl.cz
tel.: +420 272 185 914

Sekretariát
Martina Petírová
e-mail: martina.petirova@sukl.cz (martina.turkova@sukl.cz
tel: +420 272 185 293

Obecné dotazy: 272 185 333

Odborné dotazy
pondělí až čtvrtek: 9:00 - 15:00 
pátek: 9:00 - 12:00
272 185 600

Dotazy týkající se RZPRO - modul Osoba
Ing. Monika Šlesingerová
e-mail: monika.slesingerova@sukl.cz
pondělí až čtvrtek: 9:00 - 15:00  pátek: 9:00 - 12:00 tel: 272 185 303

Často kladené otázky najdete zde: Otázky a odpovědi

 

Oddělení vyhotovení odborných posudků a certifikátů volného prodeje

Vedoucí
MUDr. Darek Foit, MBA
e-mail: darek.foit@sukl.cz
tel.: +420 272 185 914

Sekretariát
Martina Petírová
e-mail: martina.petirova@sukl.cz (martina.turkova@sukl.cz
tel: +420 272 185 293

 

Oddělení vigilance

Vedoucí
MVDr. Ivana Justová
e-mail: ivana.justova@sukl.cz
tel.: +420 272 185 794

Sekretariát
Janka Komárková
e-mail: jana.komarkova@sukl.cz
tel.: +420 272 185 701
fax: +420 272 185 764

 

Dotazy k nežádoucím příhodám zodpoví

Ing. Dagmar Šlégrová, CSc.
e-mail: dagmar.slegrova@sukl.cz
tel.: +420 272 185 319

MVDr. Ivana Justová 
e-mail: ivana.justova@sukl.cz
tel.: +420 272 185 794

 

Dotazy k nápravným opatřením stanoveným výrobcem zodpoví

Václava Najmanová
e-mail: vaclava.najmanova@sukl.cz
tel.: +420 272 185 796

Dotazy k normám k ZP zodpoví

MVDr. Ivana Justová
e-mail: ivana.justova@sukl.cz
tel.: +420 272 185 794 

 
Oddělení kontroly

Vedoucí 
Ing. Pavla Justová
e-mail: pavla.justova@sukl.cz
tel.: +420 272 185 780

Sekretariát 
Martina Petírová e-mail:
martina.petirova@sukl.cz (martina.turkova@sukl.cz)
tel: +420 272 185 293

 

Dotazy spojené s používáním zdravotnických prostředků zodpoví

Ing. Dagmar Tóthová
e-mail: dagmar.tothova@sukl.cz
tel: +420 272 185 318

 

Dotazy spojené s dozorem nad trhem zdravotnických prostředků (výroba, uvádění na trh, dovoz, distribuce, prodej, výdej apod.) zodpoví

Ing. Jakub Krátký
e-mail: jakub.kratky@sukl.cz
tel.: +420 272 185 761

 

Dotazy spojené se servisem zdravotnických prostředků zodpoví

Ing. Jakub Krátký
e-mail: jakub.kratky@sukl.cz
tel.: +420 272 185 761