Aktuality a informace

20.10.2021

V souvislosti s blížící se účinností nařízení EU 2017/7

12.10.2021

Odbor zdravotnických prostředků informuje, že na stránkách RZPRO jsou zpřístupněna data z RZPRO jako otevřená data.

15.9.2021

 

Úvod

 

13.9.2021

Odbor zdravotnických prostředků informuje, že v případě zpětvzetí ohlášení / žádosti dle § 45 ods

12.8.2021

Odbor zdravotnických prostředků informuje, že byla zveřejněna česká verze dokumentu MDCG 2021- 6 Otázky a odpovědi týkající se klinických zkoušek.

19.7.2021

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) obdržel informaci o bezpečnostních nápravných opatřeních v terénu týkajících se zdravotnických prostředků pro oblast spánkové medicíny a ventilace

12.7.2021

Co bude následovat po skončení povolení ministerstva zdravotnictví (výjimk

23.6.2021

Švýcarsko se až dosud účastnilo vnitřního trhu Evropské unie se zdravotnickými prostředky na základě dohody MRA o vzájemném uznávání mezi EU a Švýcarskem. Od účinnosti MDR, tj. 26. 5.

17.6.2021

Odbor zdravotnických prostředků informuje, že s účinností zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č.

State Institute for Drug Control launched the Medical Device National Information System on April 1st, 2018.

The System shall provide information on medical devices to patients and professionals. The Institute thereby meets the provisions stipulated by Section 77 of the Act no. 268/ 2014 Coll., on Medical Devices.