Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Kategorizace a úhradová regulace zdravotnických prostředků hrazených na poukaz

Ústavní soud svým Nálezem ze dne 30. května 2017 zrušil klíčová ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „ZoVZP“) upravující mechanismus stanovování výše úhrady zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění při poskytování ambulantních zdravotních služeb. Ústavní soud zrušil úhradovou regulaci tzv. poukazových zdravotnických prostředků (např. inkontinenční vložky, protézy, invalidní vozíky, sluchadla nebo glukometry a jiné pomůcky pro diabetiky). Konkrétně byla zrušena ta ustanovení, která určovala, že nárok pojištěnce na úhradu zdravotnických prostředků je realizován v ekonomicky nejméně náročné variantě, kterou zdravotní pojišťovny zjišťují průzkumem trhu.

1. ledna 2019 vstoupila v účinnost novela ZoVZP, která přinesla nová pravidla pro úhradovou regulaci zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz a hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

 

Základní informace

Pokud máte dotaz, který jste nenašli nebo vám není jasná odpověď, pište na adresu uhrzp@sukl.cz.

Odpovědi na dotazy připravují ve vzájemné spolupráci následující subjekty:

MZCR
SUKL
VZP
PSZ

Odkazy na doplňující metodiky zdravotních pojišťoven, kde je upraven postup pro způsob účtování úhrady poskytnutých individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků na základě poukazu předloženém pojištěncem.

VZP ČR – Doplňující metodika schvalování, výdeje a úhrady individuálně zhotovovaných ZP a jejich oprav a úprav

SZP ČR – Doplňující metodika schvalování, výdeje a úhrady individuálně zhotovovaných ZP a jejich oprav a úprav