Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Seminář č. 11- Zdravotnické prostředky v každodenní praxi zdravotnického zařízení

Datum konání: 22. 11. 2023 od 09:00 hod do cca 15:00 hod

Zdravotnické prostředky v každodenní praxi zdravotnického zařízení

 

Cílem semináře je uvést účastníka do problematiky zdravotnických prostředků z pohledu zástupce poskytovatele zdravotních služeb. Úvodem semináře budou objasněny základní pojmy z oblasti zdravotnických prostředků, aby se všichni účastníci v navazujících částech dobře orientovali a chápali vzájemné souvislosti. Následně budou probrány a vysvětleny základní zákonné povinnosti, které musí každý poskytovatel v provozu svého zdravotnického zařízení bezvýhradně zabezpečit. Jedná se o povinnosti, které poskytovatel zabezpečuje ve vztahu k přístrojové technice i ve vztahu ke spotřebnímu materiálu, je-li zdravotnickým prostředkem. Budou prezentovány základní povinnosti plynoucí ze závazných pravidel správné skladovací a přepravní praxe. Celý výklad bude doplněn konkrétními příklady z praxe, aby účastníci byli schopni aplikovat teoretické poznatky do své každodenní praxe ve vlastních zdravotnických zařízeních.

 

PROGRAM

Prezentace 1 - Základní pojmy a legislativa

Prezentace 2 - Aplikační praxe

Prezentace 3 - Provádění kontrol

Okruhy semináře: podrobný program semináře společně s prezentacemi bude k dispozici na webových stránkách SÚKL minimálně den před konáním semináře.


Místo konání:

Státní ústav pro kontrolu léčiv – velký sál, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 (budova č. 24), on-line připojení nebude možné

 

Přihlášení:
Přihlásit se na seminář můžete pomocí rezervačního systému na tomto odkaze:  Rezervační systém 


Uzávěrka přihlášek: 19. 11. 2023 nebo při naplnění kapacity sálu.

Maximální počet přítomných účastníků: 90

Seminář není zpoplatněn.

 

Potvrzení o účasti na semináři bude rozesláno elektronicky po ukončení semináře.

Ze semináře je možné odhlášení nejpozději 5 pracovních dnů před konáním semináře. Přihlášení je možné učinit nejpozději 2 dny před konáním semináře. V případě neomluvené absence na semináři si SÚKL vyhrazuje právo odmítnout přihlášení účastníka v následujících 6 měsících (z důvodu zajištění kapacity pro všechny zájemce o danou problematiku) - děkujeme za pochopení!

 

Dotazy:
Dotazy zasílejte na emailovou adresu: seminarezp@sukl.cz do 19. 11. 2023

Cílová skupina:

Zástupci poskytovatelů zdravotních služeb – pracovníci zajišťující zdravotnickou techniku, nákup, provoz a skladování (biomedicínský inženýr, vrchní sestra, pracovník managementu kvality apod.)


Garant: Mgr. Jakub Jágr


Organizační dotazy:

Mgr. Petra Remešová, tel. č.: 272 185 262, e-mail: seminarezp@sukl.cz

 

V rámci konání semináře bude možné zakoupit zvýhodněné konferenční menu (platba výlučně kartou na místě). Nabídka je k dispozici k objednání v rezervačním systému.

 

Upozorňujeme účastníky semináře, že z kapacitních důvodů není možné parkovat v areálu SZÚ/SÚKL. Děkujeme za pochopení.