Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Seminář č. 12 - Reklama na zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

Reklama na zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

 

Datum konání: 23. 11. 2023 od 09:00 hod do cca 14:00 hod

Okruhy semináře: Podrobný program semináře společně s prezentacemi bude k dispozici minimálně den před konáním semináře.

 

 

PROGRAM

PREZENTACE

Místo konání:

Státní ústav pro kontrolu léčiv – velký sál, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 (budova č. 24), on-line připojení nebude možné

 

Přihlášení:
Přihlásit se na seminář můžete pomocí rezervačního systému na tomto odkaze:  
Rezervační systém
Uzávěrka přihlášek: 20. 11. 2023 nebo při naplnění kapacity sálu.

Seminář není zpoplatněn.

 

Maximální počet přítomných účastníků: 80

Potvrzení o účasti na semináři bude rozesláno elektronicky po ukončení semináře.

Ze semináře je možné odhlášení nejpozději 5 pracovních dnů před konáním semináře. Přihlášení je možné učinit nejpozději 2 dny před konáním semináře. V případě neomluvené absence na semináři si SÚKL vyhrazuje právo odmítnout přihlášení účastníka v následujících 6 měsících (z důvodu zajištění kapacity pro všechny zájemce o danou problematiku) - děkujeme za pochopení!

 

Dotazy:
Případné dotazy zasílejte na emailovou adresu seminarezp@sukl.cz do 17. 11. 2023.

Cílová skupina:

Zainteresované subjekty, kterých se tato oblast týká (zadavatelé, zpracovatelé, šiřitelé reklamy, odborníci, poskytovatelé zdravotních služeb a jejich zaměstnanci, veřejnost, pacientské organizace).

Garant: Ing. Lenka Hrušková


Organizační dotazy:

Mgr. Petra Remešová, tel. č.: 272 185 262, e-mail: seminarezp@sukl.cz

 

V rámci konání semináře bude možné zakoupit zvýhodněné konferenční menu (platba výlučně kartou na místě). Nabídka je k dispozici k objednání v rezervačním systému.

 

Upozorňujeme účastníky semináře, že z kapacitních důvodů není možné parkovat v areálu SZÚ/SÚKL. Děkujeme za pochopení.