Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Aktualizace informace k předkládání listin ověřených v zahraničí pro potřeby ohlašování úhrad zdravotnických prostředků

Upozorňujeme, že v rámci sjednocení praxe Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) dochází ke změně v požadavcích na předkládané plné moci pro potřeby ohlašování úhrad zdravotnických prostředků, kdy dosavadní praxe umožňovala, aby Ústav ohlašovatele ad hoc vyzval k doložení pověření včetně superlegalizace nebo apostily pouze v případě podezření na falzifikát či jinak vadné pověření.

S platností od 1. 8. 2021 bude realizován postup v souladu s Úmluvou o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Haagská úmluva o apostile).

Dle této Úmluvy bylo stanoveno, že veřejné listiny, které byly vydány na území jednoho státu, a které mají být předloženy na území jiného státu, musí být pro tyto účely opatřeny buď apostilou anebo dle § 62 zákona č. 97/1993 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním tzv. superlegalizací. Výjimkou jsou země, které uzavřely s Českou republikou dvoustrannou smlouvu o osvobození od ověřování. V takovém případě může být listina vydaná v jednom státě použita ve státě druhém bez ověření.

Vyšší ověření listin – superlegalizace (podle  zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním) se použije pro listiny, které mají být předloženy ve státech, s nimiž nemá Česká republika sjednáno osvobození od vyššího ověření prostřednictvím dvoustranné mezinárodní smlouvy, a které nejsou členskými státy Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin.

Haagská úmluva o apostile a Státy Haagské úmluvy o apostile jsou dostupné například na odkazu ZDE.

 

Odbor zdravotnických prostředků

1. 6. 2021