Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Odkazy

Česká republika

Veřejná správa 

Ministerstvo zdravotnictví ČR, oddělení zdravotnických prostředků

Úřad pro technickou normalizaci metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS)

Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Státní zdravotní ústav

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Česká obchodní inspekce (ČOI)

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)

Notifikované osoby

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. (EZÚ)

Institut pro testování a certifikaci, a. s.(ITC)

 

Profesní komory a odborné společnosti

Česká lékařská komora (ČLK)

Česká stomatologická komora (ČSK)

Česká lékárnická komora (ČLnK)

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (ČLS JEP)

Česká společnost pro zdravotnickou techniku (ČSZT)

Zdravotní pojišťovny

Svaz zdravotnických pojišťoven ČR

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Průmyslové asociace 

Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků (CZECHMED)

Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro (CZEDMA)

Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků (AVDZP)

Asociace výrobců a prodejců potřeb pro stomatologii (CzechDent)

Ostatní 

Registr zdravotnických prostředků

Registr zdravotnických zařízení

Informační portál pro stanovené výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb.

Žádost o závazné stanovisko k technickému a věcnému vybavení výdejny zdravotnických prostředků

 

Evropská unie

Evropská komise

Evropská komise (EK)

Evropská komise – zdravotnické prostředky

Pracovní skupiny pod EK

Central Management Committee (CMC)

Competent Authorities for Medical Devices (CAMD)

Legislativa, pokyny a doporučení

Přehled právních předpisů EU

Přehled doporučujících pokynů (Guidelines)

Hraniční výrobky a klasifikace zdravotnických prostředků

Harmonizované normy

Průmyslové asociace

Medtech Europe

European Radiological, Electromedical and Healthcare IT Industry (COCIR)

Ostatní

Přehled kontaktů na příslušné národní úřady v rámci EU

Seznam vigilančních kontaktů na příslušné národní úřady v rámci EU

Evropská databanka zdravotnických prostředků (EUDAMED)

New Approach Notified and Designated Organisations (NANDO)

Vědecký výbor pro nově vznikající a objevená zdravotní rizika (SCENIHR)

 

Mezinárodní

Organizace

Světová zdravotní organizace (WHO)

Food and Drug Administration (FDA), USA

Therapeutic Products Directorate, Canada

Therapeutic Goods Administration (TGA), Australia

National Institute of Health Sciences, Japan

Saudi Food and Drug Authority

International Medical Device Regulators Forum (IMDRF)

Nomenklatura

Global Medical Device Nomenclature (GMDN)