Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Kontakt

Odbor zdravotnických prostředků

asistent OZP

                tel.: +420 272 185 293

                e-mail: szp@sukl.cz

 

 

Oddělení kontroly zdravotnických prostředků a odborných posudků (KOP)

Vyhotovení odborných posudků/stanovisek a dozorová činnost v oblasti ZP.

asistent KOP

                tel.: +420 272 185 831

                e-mail: kop@sukl.cz

Oddělení registrací a notifikací (RAN)

Registrace osob, notifikace zdravotnických prostředků a výdej certifikátů volného prodeje.

asistent RAN

                tel.: +420 272 185 221

                e-mail: ran@sukl.cz

Odborné dotazy

               tel.: +420 272 185 600

                Pondělí a středa: 9:00 - 11:00, 13:00 - 15:00

Oddělení právní podpory OZP (PPZ)

Právní podpora pro odbor ZP

asistent PPZ

                tel.: +420 272 185 969

                e-mail: ppzp@sukl.cz, ppz@sukl.cz

odborný asistent PPZ

                tel.: +420 272 185 959

                e-mail: ppzp@sukl.cz

Oddělení klinických hodnocení zdrav. prostředků a vigilance (KHV)

Povolování klinických zkoušek ZP a kontrola jejich provádění u poskytovatelů zdravotních služeb. Provádí dozor nad plněním legislativních požadavků v oblasti vigilance zdravotnických prostředků regulovanými subjekty a to zejména monitorování šetření nežádoucích příhod výrobcem, monitorování účinného provádění bezpečnostních nápravných opatření stanovených výrobcem. Zveřejňuje informace významné pro bezpečné používání zdravotnických prostředků po jejich uvedení na trh

 

asistent KHV

                tel.: +420 272 185 940, +420 272 185 228

                e-mail: khv@sukl.cz

 

Oddělení úhrad zdravotnických prostředků (UZP)

Kategorizace a úhradová regulace zdravotnických prostředků na poukaz

              tel.: +420 272 185 971

              e-mail: uhrzp@sukl.cz

 

 

Oddělení systémů, edukace a evropských záležitostí (SYS)

Správa a metodická podpora RZPRO, EUDAMED a Informačního systému zdravotnických prostředků (ISZP). Regulace zdravotnických prostředků v EU.

Infolinka RZPRO

                tel.: +420 272 185 262

                Dočasně změněno na středa 8:00 - 11:00

                e-mail: szp_rzpro_dotazy@sukl.cz, sys@sukl.cz