Kontakt

Sekce zdravotnických prostředků

asistent SZP

                tel.: +420 272 185 293

                e-mail: szp@sukl.cz

asistent SZP

                tel.: +420 272 185 283

                e-mail: szp@sukl.cz

Oddělení klinických hodnocení zdrav. prostředků (KHZP)

Povolování klinických zkoušek ZP a kontrola jejich provádění u poskytovatelů zdravotních služeb

asistent KHZP

                tel.: +420 272 185 293

                e-mail: khzp@sukl.cz

Oddělení kontroly (KON) - Sekce dozoru

Provádí dozorovou činnost v oblasti ZP

vedoucí KON

                tel.: +420 272 185 780

                e-mail: konzp@sukl.cz

Oddělení právní podpory SZP (PPZ)

Právní podpora pro sekci ZP

asistent PPZ

                tel.: +420 272 185 969

                e-mail: ppzp@sukl.cz

odborný asistent PPZ

                tel.: +420 272 185 288

                e-mail: ppzp@sukl.cz

Oddělení vigilance (VIG)

Provádí dozor nad plněním legislativních požadavků v oblasti vigilance zdravotnických prostředků regulovanými subjekty a to zejména monitorování šetření nežádoucích příhod výrobcem, monitorování účinného provádění bezpečnostních nápravných opatření stanovených výrobcem. Zveřejňuje informace významné pro bezpečné používání zdravotnických prostředků po jejich uvedení na trh

asistent VIG

                tel.: +420 272 185 701

                fax.: +420 272 185 764

                e-mail: vigzp@sukl.cz

Odbor registrace a notifikace (ORN)

Oddělení notifikace zdravotnických prostředků (ONZP)

Provádí notifikace ZP

asistent ONZP

                tel.: +420 272 185 221

                e-mail: onzp@sukl.cz

Odborné dotazy

               tel.: +420 272 185 600

                Pondělí a středa: 9:00 - 11:00, 13:00 - 15:00

 

Oddělení vyhotovení odb. posudků a certifikátů volného prodeje (OPC)

Vypracování odborných posudků/stanovisek a vydávání Certifikátů volného prodeje

asistent OPC

                tel.: +420 272 185 831

                e-mail: opczp@sukl.cz

Oddělení registrace osob (ORO)

Provádí registrace osob zacházejících se ZP

asistent ORO

                tel.: +420 272 185 221

                e-mail: orozp@sukl.cz

Registr zdravotnických prostředků (RZPRO)

správa a metodická podpora RZPRO

koordinátor RZPRO

                tel.: +420 272 185 262

                e-mail: szp_rzpro_dotazy@sukl.cz