Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

ISZP - aktuální informace týkající se spuštění systému

 

Sekce regulace zdravotnických prostředků informuje, že spuštění Informačního systému zdravotnických prostředků je naplánováno na 7. 3. 2024.

Níže najdete nové důležité informace:

 1. Výkon agend regulace ZP od března 2024

Na základě posledních informací Evropské komise týkající se odloženého spuštění plně funkční databáze EUDAMED bude výkon agend od března 2024 v oblasti regulace zdravotnických prostředků probíhat ve dvou národních systémech.

Agendy vyplývající ze zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (zákon o prostředcích) a agenda úhrad zdravotnických prostředků dle části 7 zákona č. 48/19997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (zákon o VZP) budou vykonávány prostřednictvím Informačního systému zdravotnických prostředků (ISZP).

Agendy, jejichž výkon dle MDR a IVDR má být vykonáván v rozhraní EUDAMED, zůstanou v souladu s přechodnými ustanovením zákona o prostředcích v Registru zdravotnických prostředků (RZPRO) až do spuštění plně funkčního EUDAMED.

Agendy v systémech 

 

 1. Omezení procesů ve stávajících systémech RZPRO a systému úhrad v souvislosti s přesunem daných agend do ISZP

S přechodem na ISZP budou procesy v dosavadních systémech přerušeny v následujícím rozsahu:

RZPRO

Procesy z činnosti distributor, osoba provádějící servis a výrobce prostředků na zakázku budou ukončeny 18. 2. 2024, tak aby bylo možné veškerá ohlášení/žádosti zpracovat a uzavřít do okamžiku migrace dat do ISZP. Migrované budou pouze potvrzené údaje.

Bude se jednat o:

 • Ohlášení osoby/činnosti
 • Ohlášení změny údajů osoby
 • Ohlášení prodloužení platnosti činnosti
 • Žádost o výmaz osoby
 • Žádost o notifikaci zdravotnického prostředku z pozice distributorů
 • Žádost o změnu notifikace zdravotnického prostředku z pozice distributorů

Systém úhrad ZP

Ohlášení zařazení, změny zařazení a vyřazení ZP z úhradové skupiny bude možné podat do 18. 2. 2024. Tato ohlášení budou zveřejněna na elektronické úřední desce 10.  března 2024.

Změnová ohlášení a meziroční navýšení ceny původce bude možné podat do 18. 2. 2024, tak aby je bylo možné vyřídit do okamžiku migrace dat.

Do ISZP budou migrovány platné úhradové kódy a nezpracovaná ohlášení dle §39r odst. 2 zákona o VZP.

 

 1. Jak získám přístup do ISZP?

Schéma žádosti o přístup do ISZP a založení účtu 

 • Žádost o přístup do ISZP se podává prostřednictvím portálu externích identit (*1)
  • Žádost o založení účtu žadatele (subjekt, který žádá o vlastní přístup do ISZP)
  • Žádost o založení účtu dalšího subjektu (v případě zastupování v ISZP)

Žádost může podat jednatel subjektu, nebo jím pověřená osoba, která však musí doložit pověření / plnou moc.

Svoji identitu může žadatel prokázat následujícími postupy:

 • identifikace přes NIA
 • kvalifikovaným elektronickým podpisem

 

 • Žadatel obdrží PIN pro prvotní přihlášení (*2)
  • nastaví trvalé přihlašovací údaje
  • vygeneruje certifikát pro přístup do ISZP
  • přidá pracovníky a nastaví individuální oprávnění pro práci ISZP (*3)

 

 • Pro přihlášení do ISZP bude využívat
  • NIA + certifikát
  • Jméno + heslo + certifikát (zahraniční osoby)

 

 1. Udělení plné moci pro práci v ISZP

 

Udělení plné moci pro práci v ISZP bude možné pouze prostřednictvím elektronického formuláře přímo v ISZP. Tento úkon bude podmíněn získáním přístupu do ISZP pro všechny subjekty v procesu.

Plnou moc bude možné udělit na úrovni modulu (agendy) v ISZP, v případě úhradové agendy bude možno udělit na nižší úrovni.

 

 1. Harmonogram seminářů ke spuštění ISZP

Semináře budou probíhat v období od 15. 1. 2024 do 15. 2. 2024. Budou zaměřeny na procesy v modulu osob (distributor, osoba provádějící servis a výrobce prostředků na zakázku) a v modulu úhrad. Níže uvedené termíny budou vypsány v rezervačním systému v průběhu prosince 2023.

 

ISZP - modulu osoby - demonstrace procesů

Představení nového systému budoucím uživatelům

16.01.2024

ISZP - modul úhrad - demonstrace procesů

Představení nového systému budoucím uživatelům

18.01.2024

ISZP - modulu osoby - demonstrace procesů

Představení nového systému budoucím uživatelům

23.01.2024

ISZP - modul úhrad - demonstrace procesů

Představení nového systému budoucím uživatelům

25.01.2024

ISZP - modulu osoby - demonstrace procesů

Představení nového systému budoucím uživatelům

30.01.2024

ISZP - modul úhrad - demonstrace procesů

Představení nového systému budoucím uživatelům

06.02.2024

Sekce regulace zdravotnických prostředků

10. 11.  2023