Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Podání žádostí / ohlášení z činnosti distributora, osoby provádějící servis a výrobců prostředků na zakázku a úhradová ohlášení v souvislosti s přechodem na ISZP

 

V souvislosti se spuštěním Informačního sytému zdravotnických prostředků (ISZP) 7. 3. 2024 přistoupil Ústav k opatřením, která umožní hladký průběh migrace dat z aktuálně využívaných systémů, tj. Registru zdravotnických prostředků (RZPRO) a Agendového systému úhrad ZP (AZP).

 

Opatření související s podáními v RZPRO

 

Se spuštěním ISZP přechází ohlašovací povinnost distributorů, osob provádějících servis a výrobců prostředků na zakázku z RZPRO do ISZP. Vzhledem k odlišným povinnostem vyplývající ze zákona č. 375/2022 Sb. budou do ISZP migrována data související s výše uvedenými činnostmi, nikoliv procesy. Aby Ústav mohl tomuto závazku dostát, bude potřeba na omezenou dobu zastavit podávání ohlášení a žádostí souvisejících s těmito činnostmi, a to s účinností od 18. 2. 2024 do spuštění ISZP.

S ohledem na blížící se termín přechodu na nový systém, dojde ke změně praxe v oblasti délky poskytnuté lhůty k doplnění, stanovené Ústavem ve výzvě k doplnění v případě nedostatků zjištěných v podaném ohlášení / žádosti.

V případě, že po tomto datu některé z níže uvedených ohlášení / žádostí podáte, Ústav je již nevyřídí a ohlášené údaje v nich uvedené, nebudou u migrovaných dat zohledněny.

Bude se jednat o:

  • Ohlášení činnosti distributor / osoby provádějící servis / výrobce individuálně zhotovovaných prostředků (nyní výrobce prostředků na zakázku)
  • Ohlášení změny činnosti distributor / osoby provádějící servis / výrobce individuálně zhotovovaných prostředků (nyní výrobce prostředků na zakázku)
  • Ohlášení prodloužení činnosti distributor / osoby provádějící servis / výrobce individuálně zhotovovaných prostředků (nyní výrobce prostředků na zakázku)
  • Výmaz činnosti distributor / osoby provádějící servis / výrobce individuálně zhotovovaných prostředků (nyní výrobce prostředků na zakázku)
  • Žádost o notifikaci zdravotnického prostředku z činnosti distributora
  • Žádost o změnu notifikace zdravotnického prostředku z činnosti distributora
  • Žádost o prodloužení notifikace zdravotnického prostředku z činnosti distributora
  • Žádost o výmaz notifikace zdravotnického prostředku z činnosti distributora

 

Opatření související s podáními v AZP

Ústav přistoupil k přesunu agendy zařazování zdravotnických prostředků do systému úhrad z AZP do ISZP z důvodu integrace procesů Sekce regulace zdravotnických prostředků v rámci jednoho informačního systému a řádného nastavení procesů v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb.

S ohledem na skutečnost, že nastavení procesů zůstane zachováno dle platné legislativy, budou v případě úhradové agendy migrována data, tj. platná úhradová a podaná ohlášení o zařazení prostředku do úhradové skupiny (UHS), o změnu zařazení do UHS a vyřazení z UHS. Změnová ohlášení a meziroční navýšení ceny původce budou zpracována do okamžiku spuštění ISZP a budou zohledněna v seznamu úhrad zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz.

V této souvislosti bude podání veškerých ohlášení v agendě úhrad pozastaveno k 18. 2. 2024, aby byl dostatek času podaná ohlášení posoudit a vyřídit.

Ohlášení podaná k tomuto datu budou zveřejněna 10. kalendářní den na elektronické úřední desce.

15. 1. 2024

Sekce regulace zdravotnických prostředků