Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Povinnosti výrobců ZP vyráběných na zakázku podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2017/745

Povinnosti výrobců ZP vyráběných na zakázku podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2017/745

Datum konání: 16. 6. 2022

Časový rozsah: 9:00 – 12:00 h

Přednášející:     Ing. Milan Šantrůček, Odbor zdravotnických prostředků

Datum konání: 16. 6. 2022

Časový rozsah: 9:00 – 12:00 h

Přednášející:     Ing. Milan Šantrůček, Odbor zdravotnických prostředků

Program:  

9:00 – 10:20      Cesta k Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2017/745 (MDR)
Platnost a přechodná období
Nové požadavky vyplývající z MDR
Nové požadavky vyplývající ze zákona 89/2021 Sb.

10:20 – 10:40    přestávka

10:40 – 11:40    Systém řízení kvality (QMS)
Dozor nad trhem
Kroky k implementaci MDR                                

11:40 – 12:00    dotazy

Cena semináře: 1 800,-

Jak se přihlásit:
na stránce https://www.sukl.cz/modules/payment2/ vyberte Náhrady výdajů za zdravotnické prostředky –> Zdravotnické prostředky
ZP-005 - Počet hodin: 2

Specifikace obsahu žádosti pro usnadnění identifikace platby: 

3 /22 Povinnosti výrobců ZP vyráběných na zakázku podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2017/745 16. 6. 2022

Žadatel: Vaše organizace
Kontaktní/zmocněná osoba pro jednání se SÚKL jménem žadatele: účastník semináře
Vyplněný formulář odešlete.
Po kliknutí na "Odeslat formulář" se Vámi vyplněné údaje zanesou do databáze a vytvoří se nová stránka "Potvrzení o zaplacení úhrady nákladů za odborné úkony prováděné na žádost". Na této stránce (žádosti) jsou uvedeny údaje týkající se Vaší žádosti včetně variabilního symbolu, pod kterým bude Vaše platba identifikována.

Vygenerovanou žádost, jež slouží i jako přihláška na seminář, zašlete na e-mailovou adresu seminarezp@sukl.cz.

 

Platbu poukažte na účet 10030-623101/0710.
Po obdržení přihlášky a spárování platby Vám bude emailem zasláno elektronicky podepsané „Potvrzení o přijaté platbě“ a Vaše registrace bude závazná.

Termín pro zaslání přihlášek

Prosíme zájemce o zaslání žádostí na e-mail seminarezp@sukl.cz nejpozději do 9. 6. 2022. Po tomto datu se již nebude možné na seminář přihlásit. Z kapacitních důvodů je účast omezena na 90 účastníků.

Garant: Ing. Martin Tulis

Kontaktní osoba – přihlášky a platby:
Barbora Kafková, tel. č.: 272 185 125, seminarezp@sukl.cz
Mgr. Petra Sukdoláková, tel. č.: 272 185 126, seminarezp@sukl.cz

Kontakt pro odborné dotazy po skončení semináře: sys@sukl.cz

Do předmětu uveďte „Povinnosti výrobců ZP vyráběných na zakázku podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2017/745“. Dotazy prosím zasílejte nejpozději do 21. 6. 2022.